SYSTEMY BEZPOŚREDNIEJ

RADIOGRAFII CYFROWEJ DLA

MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Aktualności

Wirtualne stoisko PZ MEDICAL na ECR2021
Wirtualne stoisko PZ MEDICAL na ECR2021
Stoisko PZ MEDICAL na ECR2022
Stoisko PZ MEDICAL na ECR2022
Stoisko PZ MEDICAL na ECR2022
Stoisko PZ MEDICAL na ECR2022
Stoisko grupy THALES z panelami PZ MEDICAL
Stoisko grupy THALES z panelami PZ MEDICAL

Zdjęcia z kongresu

Zdjęcia z kongresu

     

ECR wrócił do Wiednia. Po minionych latach

wirtualnych  kongresów  mogliśmy  w  końcu

zaprosić  na  osobiste spotkanie z producen-

tem  sprzętu.   Na  kongresie   PZ MEDICAL

zaprezentowało  nowe panele o podwyższo-

nej rozdzielczości. Wysoką jakość paneli po-

twierdziła grupa  THALES,  umieszczając je

na swoim stoisku.

Z powodu pandemii COVID19 kongres ECR

w  2021  roku odbył się wyłącznie  w  formie

wirtualnej. Producent sprzętu PZ MEDICAL- podobnie  jak  inni wystawcy  -  przygotował wirtualne stoisko, na którym można było za-

poznać się z aktualną ofertą. Kontakt z rep-

rezentantem firmy możliwy był wyłącznie w formie czatu on-line.

Kongres ECR 2022

Kongres ECR 2021

Kongres ECR 2020

Podczas konresu PZ MEDICAL zapre-

zentowała najnowsze modele paneli.

Stoisko VETDR na XXX Kongresie PSLWMZ
Stoisko VETDR na XXX Kongresie PSLWMZ
Stoisko VETDR na XXX Kongresie PSLWMZ
Stoisko VETDR na XXX Kongresie PSLWMZ
Stoisko VETDR na XXX Kongresie PSLWMZ
Stoisko VETDR na XXX Kongresie PSLWMZ

Zdjęcia z kongresu

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą

podczas XXX  Międzynarodowego Kongresu

Medycyny  Weterynaryjnej  Małych  Zwierząt.

Przypominamy, że dla uczestników Kongresu

przygotowaliśmy specjalną ofertę dotyczącą

przedłużonej gwarancji.

Kongres PSLWMZ 2022

Zapraszamy na tegoroczną edycję kongresu

ECR 2023, oraz bezpośrednie spotkanie

z producentem sprzętu i oprogramowania

PZ MEDICAL. Kongres odbędzie się

w dniach 1 - 5 marca.

Kongres ECR 2023