SYSTEMY BEZPOŚREDNIEJ

RADIOGRAFII CYFROWEJ DLA

MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Detektory

Lspine_AP
Lspine_AP
Pelvis
Pelvis
Chest_AP
Chest_AP
CSpine_AP
CSpine_AP
CSpine_LAT
CSpine_LAT
Foot_AP
Foot_AP
Foot_LAT
Foot_LAT
Hand_AP
Hand_AP
Hand_LAT
Hand_LAT
Small
Small
Pastern 1
Pastern 1
Pastern 2
Pastern 2
Tarsus 1
Tarsus 1
Tarsus 2
Tarsus 2
Stifle
Stifle

PZDRVET

Łatwy  i  nowoczesny  interfejs  dostosowany do obsługi na ekranach dotykowych. Najważniejsze

funkcje  dobrze  widoczne i zawsze pod ręką.

TABELA NAŚWIETLEŃ

Program  podpowiada dawki  promieniowania dla

każdej części ciała. Sugerowane domyślne dawki

możemy łatwo dostosować do  naszych  prefere-

ncji i zatwierdzić zmianę jednym klawiszem.

NARZĘDZIA

Najczęściej używane, zaawansowane narzędzia pomiarowe dostępne są bezpośrednio w progra-

mie do pozyskiwania obrazów. Nie trzeba insta-

lować dodatkowego oprogramowania.

PODPOWIEDZI

Wbudowane  wizualne  wskazówki  dla  każdej  

projekcji  i  wszystkich  części  ciała  pomagają w prawidłowym  ułożeniu pacjenta.

WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU

Zaawansowane algorytmy przetwarzania pozwa-

lają  na znaczne powiększenie obrazu bez straty

jakości. System  umożliwia  zastosowanie  kratki antyrozproszeniowej, dzięki czemu możemy uzy-

skać jeszcze lepszą jakość obrazu.

RAPORTY

Raport z opisem i diagnozą jest generowany au-

tomatycznie na  podstawie  wprowadzonych da-

nych  i obrazów.  Możliwy jest  też  wybór z listy

gotowych  opisów lub stworzenie  własnych, no-

wych szablonów.

OBRAZY

CECHY

DETEKTORÓW

PZ Medical jest producentem sprzętu i oprogramowania

do obrazowania medycznego. Zobacz krótki film klikając

okienko po prawej stronie i dowiedz się więcej.

PAMIĘĆ

WEWNĘTRZNA

MOCNA

BATERIA

SOLIDNA

KONSTRUKCJA

IPX3

BEZPIECZNE

POŁĄCZENIE

ANTI-THEFT

ANTI-DROP

Detektory PZ Medical zapewniają ochronę

przed utratą danych. Zdjęcia, które nie zostały

przesłane do stacji roboczej będą zapisane

w wewnętrznej pamięci detektora.

Nowe modele bezprzewodowe są wypo-

sażone w dwie wymienne baterie.  Czas

gotowości detektora do pracy  na baterii

wynosi nawet do 14h.

Konstrukcja wykonana ze stopu metali pozwala

na  przenoszenie  większych  obciążeń.  Dopu-

szczalne  obciążenie   całej   obudowy  modelu

3543A to aż 250 kg a obciążenie punktowe

wynosi 125 kg.

Magnetyczne złącze ładowania detektora zapo-

biega  jego  przypadkowemu  uszkodzeniu  lub wyłamaniu. Wystarczy zbliżyć wtyczkę do gnia-

zda aby sama wskoczyła na swoje miejsce. Bezpieczne i bardzo wygodne rozwiązanie.

MODELE

DETEKTORÓW

3543A

2925A

Klasa wodoszczelności  IPX3  oznacza  ochronę

przed spryskiwaniem wodą  pod  ciśnieniem  80-

100 kN/m2  o  natężeniu 10 l/min w czasie 5 min.

Jest to więc ochrona przed wodą równą opadowi

deszczu z różnych kierunków pod kątem 60°.  

SZYBKOŚĆ W TRU-

DNYCH WARUNKACH

CsI

139 µm

2560 x 3072

35 x 43 cm

Praktyka małych

zwierząt, mieszana

43 x 43 cm

3072 x 3072

139 µm

CsI

Praktyka małych

zwierząt

CsI

140 µm

2048 x 1792

29 x 25 cm

Praktyka dużych

zwierząt

Przewodowy / Bezprzewodowy

Przewodowy / Bezprzewodowy

TRYB PRACY

WYMIARY

ROZDZIELCZOŚĆ

WIELKOŚĆ PIKSELA

SUBSTANCJA ŚWIATŁOCZUŁA

ZASTOSOWANIE

TRYB PRACY

WYMIARY

ROZDZIELCZOŚĆ

WIELKOŚĆ PIKSELA

SUBSTANCJA ŚWIATŁOCZUŁA

ZASTOSOWANIE

TRYB PRACY

WYMIARY

ROZDZIELCZOŚĆ

WIELKOŚĆ PIKSELA

SUBSTANCJA ŚWIATŁOCZUŁA

ZASTOSOWANIE

OPROGRAMOWANIE

4343A

Przewodowy / Bezprzewodowy

Seria detektorów jest wyposażona w sprzętowe

zabezpieczenie  przed  kradzieżą i nieautoryzo-

wanym   użytkowaniem.   Producent  zapewnia

unikalną blokadę, która uniemożliwia korzysta-

nie z detektora bezklucza sprzętowego.

System ochrony przed upadkiem. W przypadku

paneli bezprzewodowych z elastyczną matrycą

TFT, upadek na podłogę z wysokości 70 cm nie spowoduje uszkodzenia funkcjonalnego panelu

(ale może spowodować zmiany wyglądu).

Unikalny  protokół  komunikacji  bezprzewodowej

zapewnia szybką i niezawodną transmisję obrazu

o pełnej  rozdzielczości w ciągu  2,5 sekundy (nie

więcej niż  5  sekund  nawet  w  trudnych  warun-

kach od 5℃).

Największy

obszar ekspozycji

Optymalny wybór.

Bestseller

Lekki. Mobilny.

Wytrzymały